Sammensæt et stærkt team

Sådan danner du et stærkt team

Når man skal sammensætte et team, er det med henblik på at sammensætte en gruppe mennesker, som i fællesskab skal arbejde mod det samme mål – og hvor alle bidrager til det bedst mulige resultat. Når man arbejder i teams, er man typisk mere produktiv, og man opnår i fællesskab bedre resultater, end hvis kun én person har løst opgaven. Derfor er virksomheder også interesseret i at sammensætte et stærkt team.

Der findes mange forskellige teorier om, hvordan man sammensætter det bedste team. Fælles for alle teorierne er, at de skal finde frem til en kombination af personer, der kan udfylde forskellige roller i teamet. Det handler om at skabe en mangfoldig gruppe, hvor medlemmerne alle er forskellige. Bliver en gruppe for homogen, vil det hæmme teamets arbejde samt de resultater, som teamet opnår.

DISC-profiler kan styrke teamsammensætningen

Der findes som beskrevet ovenfor mange forskellige teorier, som kan bruges til grundlag for teamsammensætning. Et eksempel kan være en DISC profil, som er et analyseværktøj, som kortlægger en persons adfærdsmønstre i forskellige situationer.

DISC profilen kan bruges til at skabe forståelse for, hvordan personer er forskellige, og hvordan man kan tilpasse sin egen adfærd over for en person med henblik på at lette kommunikationen. På baggrund af en persons DISC profil vil man også have viden om, hvordan personen bedst motiveres, samt hvad personens styrker og svagheder er.

Når man sammensætter et team, er det derfor vigtigt, at man ikke kun vælger personer, der overvejende har D-adfærd (dominerende) eller C-adfærd. En gruppe med personer, der overvejende har D-adfærd, risikerer, at de alle gerne vil være den styrende i gruppen, og det kan skabe konflikter, hvis de ikke er enige om løsningen af opgaven. Omvendt vil en gruppe med personer, der overvejende har C-adfærd, risikere, at der ikke bliver taget de hurtige beslutninger, der kan være behov for, da C-adfærd er kendetegnet ved, at personerne er mere analytiske og perfektionistiske.

Sammensæt teamet med forskellige teamroller

Teamroller

I ethvert team bør der være en række forskellige teamroller. Uden en igangsætter/opstarter bliver opgaven måske aldrig sat rigtig i gang, og uden en idémager kommer der måske ikke nye (og bedre) idéer på bordet.

Det er også nødvendigt med nogle personer, der kan betegnes som afsluttere, da disse typisk vil være dem, der sikrer, at opgaverne bliver fulgt til dørs. Ofte vil man opleve at en idémager kan blive ved med at bringe nye idéer i spil, uden at eksekvere på dem og afslutte opgaverne. Igangsætteren vil typisk gribe en idé og sige: ”Dét gør vi!”

Et team er en social sammensætning, og derfor er det også vigtigt at have nogen i teamet, der kan samle gruppen – og måske også sprede godt humør og motivere de andre. En sådan person kan betegnes som en formidler. For formidleren er det vigtigt, at det sociale på teamet fungerer.

Ovenstående teamroller er med udgangspunkt i Belbins 9 teamroller: Idémager, Kontaktskaber, Koordinator, Opstarter, Analysator, Formidler, Organisator, Afslutter og Specialist. De 9 teamroller er ikke et udtryk for, at der skal være 9 personer til at skabe et optimalt og effektivt team. Én person kan godt udfylde flere roller.

På samme måde gælder det med DISC profilen. Selvom DISC profilen arbejder med 4 forskellige adfærdsstile, betyder det ikke, at en person udelukkende har én adfærdsstil. En person kan derimod godt have flere adfærdsstile.

DISC profilen dækker både over den bevidste og ubevidste adfærd, og samlet har DISC profilen over 2.500 forskellige kombinationer af adfærdsstile. Dermed giver en DISC profil også et meget nuanceret billede af en persons adfærdsstil.