fasekompensering

Derfor bør din virksomhed fasekompensere

I en tid med grøn omstilling og prisstigninger kan det være nødvendigt for mange virksomheder at omlægge deres forretningsstrategi og se budgettet efter i sømmene. Hvis du er ejer af en maskin-, industri- eller produktionsvirksomhed kan du spare penge ved at fasekompensere. Ved at installere et fasekompenseringsanlæg/kondensatoranlæg kan strømforbruget og driftsomkostningerne reduceres. Samtidig kommer det også klimaet til gode. I denne artikel kan du læse om alle fordelene ved fasekompensering.

Hvad betyder det at fasekompensere?

Fasekompensering er særligt vigtigt i industrien. Kraftige motorer, kondensatorer og transformere skaber store forskydninger, som går ind og belaster elnettet. For at forhindre dette kan virksomheden installere et fasekompenseringsanlæg, som går ind og sikrer en mindre belastning. Anlægget måler faseforskydningen og sørger for at koble ind og ud mellem belastningen, så effektfaktoren hele tiden holdes inden for det tilladte. Et fasekompenseringsanlæg kan sammenlignes med et batteri, som hele tiden oplades og aflades. Fasekompensering kan anvendes inden for blandt andet hospitaler, fødevarefabrikker, store landbrug og ved lysanlæg på store stadioner.

Der stilles krav

Det er først og fremmest vigtigt at pointere, at der stilles krav fra både el-selskaberne og Fællesregulativet om at overholde elforsyningskravet. Hvis effektfaktoren ligger uden for det tilladte, er det nødvendigt med et fasekompenseringsanlæg for at kunne regulere faseforskydningen.

Effektfaktoren

Effektfaktoren (cos φ) er en indikator for forholdet mellem den nyttige strøm og den totale strøm. Effektfaktoren skal ifølge Fællesregulativet ligge på en middelværdi mellem 0,9 og 1,0.

Fordelene ved fasekompensering

Udover at imødekomme kravene om fasekompensering medfølger der en lang række fordele, som i sidste ende kan måles på bundlinjen. En af de helt store fordele ved fasekompensering er, at virksomheden sparer penge på strøm. Når først der er installeret et fasekompenseringsanlæg, mindskes strømtabet og virksomheden undgår at betale for wattløs strøm. Samtidig sikres en bedre forsyningskvalitet, idet den wattløse strøm reduceres, og der kun betales for den strøm installationerne bruger. En anden fordel ved fasekompensering er, at levetiden på kabler og transformere forlænges, fordi at installationerne ikke belastes i samme omfang som førhen. I sidste ende kan alle fordelene munde ud i en stor besparelse på elregningen og driftsomkostningerne. Derudover belastes klimaet i mindre grad, når der spares på strømmen. Derved er der penge at spare ved at investere i en fasekompenseringsanlæg.

fasekompensering

Installation og montering af et fasekompenseringsanlæg

Hvis du ønsker at få installeret et fasekompenseringsanlæg, skal du kontakte et professionelt firma, som er specialiseret i fasekompensering. Anlægget kan installeres på to måder. Enten kan anlægget installeres på hver enkelt installation, eller også installeres et fælles kondensatoranlæg, som dækker over alle installationer. Hvis motorlasten består af flere store motorer og adskillige små, anbefales det at installere anlægget direkte på hver enkelt af de store motorer og et fælles anlæg, som dækker over de små motorer.
Der findes nøglefærdige anlæg og speciallavede anlæg, som tilpasses efter virksomhedens behov. Efter installation er det en god ide, at få foretaget et professionelt serviceeftersyn af anlægget én gang årligt for at sikre at alt er, som det skal være.