Jobbet som elektriker er ikke for sarte sjæle

Artiklen indeholder reklamelinks

Elektrikerjobbet er nogle gange utaknemmeligt. De påtager sig nemlig de opgaver, som er for risikofyldte at gøre selv. På trods af at elektrikere har en faglig og teoretisk viden, der skal kunne beskytte dem for ulykker, sker der stadig et større antal af ulykke inden for elektrikerfaget.

Nogle af ulykkerne skyldes rent og skært uheld, mens andre kan skyldes en særlig mentalitet der er gennemgående for elektrikere. Særligt de erfarne inden for elektrikerfaget, tager let på forholdsregler og farlige opgaver netop fordi de mener, at deres mange årige erfaring har rustet dem til det. Erfaring eller ej så kan elektrikeropgaverne give risiko for ulykker – særligt hvis man ikke tager sine forholdsregler.

De mest almindelige el-ulykker

Selv de mest erfarne elektrikere kan lave fejl, hvis de ikke er fokuseret og koncentreret, når de udfører en opgave. De mest almindelig el-ulykker skyldes nemlig typisk:

  • Uisolerede dele i en elinstallation
  • Brug af forkert type ledning
  • Defekte stikpropper
  • Ledninger der er forbundet forkert

Det er altså blot nogle få fejl, der kan sætte gang i en ulykke, hvor både elektrikeren selv eller kunderne kan risikere at komme til skade.

En stor del af el-ulykkerne sker nemlig ofte ved handlinger som berøring af defekte eller uisolerede ledninger eller når ved reparation eller indgreb i apparater. Netop disse handlinger fylder en del i en elektrikers arbejdsopgaver hver eneste dag.

Det er altså vigtigt at havde respekt for faget og være forsigtig og omhyggelig – også når man har været i branchen i mange år.

Mangel på elektrikere

jobbet-som-elektriker-er-ikke-for-sarte-sjæle-mangelI en periode oplevede man en meget lav efterspørgsel på elektrikere i Danmark. Det faktum sat sammen med de risici man løber ved at arbejde i faget, fik mange elektrikere til at skifte til en branche, som var knap så farligt og samtidig gav dem mere sikkerhed omkring deres fremtidige jobsituation.

I de seneste par år er efterspørgslen på elektrikere dog igen steget, og nu oplever branchen en stor mangel på kvalificerede medarbejder. Manglen på arbejdskraft har tvunget mange virksomheder til at takke nej til forskellige opgaver, og det har negativ effekt på en eller potentiel højere omsætning.

Det er netop af den årsag, at flere og flere virksomheder i elektrikerfaget er begyndt ansætte elektriker lærlinge for at vende den negative kurve. Det er vigtigt, at de i forvejen etablerede virksomheder tager et ansvar for faget, og giver en hjælpende hånd, når det kommer til at ansætte lærlinge samt at give dem en god undervisning i høj kvalitet. På den måde hjælper de enkelte virksomheder til, at der i fremtiden kommer flere kvalificerede elektrikere.

EHV El og VVS ansætter lærlinge og skaber dermed en kvalificeret elektriker i Hadsten, hvor virksomheden er placeret. EHV ’sælger’ faget til deres lærlinge, og lærer dem, hvordan de skal begå sig for at undgå de ulykker der anses som værende bagsiden af medaljen.

På trods af at arbejdet som elektriker bringer risikoen for ulykker med sig, er det nemlig vigtigt at lære de nyankomne i faget, at ulykkerne er minimale, så længe de altid tænker sig om, har respekt for faget, og tager deres forholdsregler.

Andre nyheder

Dagens aktier