IT-sikkerhed

5 gode IT-sikkerhedsråd du skal huske

IT-sikkerhed er et meget vigtigt emne, og der er gennem de senere år kommet et øget fokus på virksomheders såvel som privates sikkerhed på computere og mobiler. Årsagen til det stigende fokus på IT-sikkerhed kan skyldes, at vi bliver mere og mere digitale, og de fleste virksomheders drift afhænger af, at IT-udstyret fungerer optimalt.

Flere og flere virksomheder bliver desuden ramt af cyber- og hackerangreb, hvilket indikerer, at cybertruslerne er stigende. Det er således vigtigere end nogensinde for virksomhederne at sørge for, at deres IT-systemer er beskyttet.

Hvis ikke du har en IT-sikkerhedsafdeling i virksomheden, som har til ansvar at sikre en høj IT-sikkerhed, må du selv i gang med at få overblik over, hvilke IT-systemer der bruges i virksomheden, og hvordan du bedst muligt beskytter dem. Alternativt kan du alliere dig med et IT sikkerhedsfirma, som kan hjælpe dig med at sikre, at IT-sikkerheden er i orden.

Selvom du får et IT sikkerhedsfirma til at hjælpe, kan det dog alligevel være en god idé at kigge på nogle af nedenstående gode råd, så du også selv er inde i, hvad du kan gøre for at højne sikkerheden.

Vær opmærksom på mistænkelige e-mails

Phishing er en stigende cybertrussel, og rigtig mange virksomheder oplever at blive udsat for denne type cyberangreb. Phishing er, når en medarbejder modtager en e-mail fra en kendt eller ukendt afsender med en fil eller et mistænkeligt link, som afsenderen forsøger at lokke modtageren til at klikke på. Formålet er at lokke oplysninger ud af modtageren.

For at undgå et angreb er det vigtigt, at du træner dine medarbejdere i at spotte mistænkelige mails, så de ikke kommer til at klikke på et link eller videregive oplysninger om virksomheden. Selv hvis mailadressen er kendt, er det vigtigt, at medarbejderne er skeptiske, hvis e-mailen ser mistænkelig ud.

Phishing

Sørg for at opdatere programmer

Hvis du gerne vil sikre en høj IT-sikkerhed er det vigtigt at sørge for at opdatere nye versioner af de programmer der bruges. Hvis ikke du opdaterer din software jævnligt, risikerer du nemlig, at der opstår sikkerhedshuller.

Disse sikkerhedshuller gør det nemmere for IT-kriminelle at få adgang til virksomhedens IT-systemer, hvormed risikoen for IT-angreb stiger. Sørg derfor for at alle programmer og andet software er opdateret med de nyeste versioner.

Skift adgangskoder jævnligt

Hvis medarbejderne benytter de samme adgangskoder til alle programmer, og der går flere år imellem at adgangskoderne bliver skiftet, udgør det en sikkerhedsmæssig risiko. Det skyldes, at den IT-kriminelle kan få let adgang til alle virksomhedens data, hvis blot personen har fået fat i eller knækket koden på en enkelt adgangskode.

Det er derfor vigtigt, at alle adgangskoder bliver skiftet med jævne mellemrum. Sørg også for at medarbejderne ikke bruger den samme adgangskode til flere af virksomhedens IT-systemer. Endelig er det også vigtigt at bruge stærke adgangskoder, som er svære at knække.

Sørg for to-faktor godkendelse

For at højne sikkerheden yderligere på de programmer og websites, der bruges i virksomheden, er det en god idé at sørge for to-faktor godkendelse. Med to-faktor godkendelse skal du både logge ind med adgangskode som normalt, og samtidig logge ind med en kode, som du modtager på SMS eller i en app.

To-faktor godkendelse er en rigtig god idé at bruge dér, hvor det er muligt, da det styrker sikkerheden og gør det sværere for IT-kriminelle at få adgang.

Brug kun den software du har behov for

Nogle virksomheder har rigtig meget software installeret på computerne, også software som måske slet ikke bruges. Når du har mange programmer på computeren, er risikoen for sikkerhedshuller større. Dette gælder særligt, hvis du har programmer, hvor der ikke laves nye opdateringer til.

Sørg derfor for at afinstallere de programmer du ikke længere har brug for. Dette kan både øge sikkerheden, gøre computeren hurtigere og samtidig gøre det nemmere og mere overskueligt at danne overblik over de programmer, der rent faktisk bruges.