direct-mail

Gentænkning af direct mails i en digitaliseret tid

Mange vil måske mene, at det fysiske brev er dødt, og derfor er den fysiske direct mail også taget af bordet hos rigtig mange virksomheder i forbindelse med deres samlede markedsføringsindsats. Det kræver en for stor en indsats og et for stort et arbejde, uden at det leverer tilstrækkelige resultater.

Men det fysiske salgsbrev er endnu ikke helt dødt hen, der er bare opstået nye regler for dets optræden. Og hvis du bruger den nye gentænkning, kan du måske selv opleve nye forbedrede resultater.

Direct mail og direct marketing

Direct mail er en disciplin inden for direct marketing, som er markedsføring, der henvender sig direkte til modtageren. Direct marketing indebærer i høj grad direct mail, men også telemarketing er en form for direct marketing, hvor virksomhedernes salgsafdeling ringer uopfordret ud til potentielle kunder.

Direct mail kan både være digitalt og i form af fysiske salgsbreve. Dog bliver navnet direct mail som oftest forbundet med fysisk eller analog post. Det skyldes blandt andet, at digital direct mail mere populært går under navnet e-mail markedsføring. Det giver god mening, at denne form for direct marketing har fået sit eget navn, da det netop er en meget populær og ofte benyttet markedsføringsdisciplin.

Fysiske direct mails – før og nu

Men netop fordi e-mailmarkedsføring er blevet så populært, stiller mange spørgsmålstegn ved relevansen af den fysiske direct mail i dag. Tidligere var den fysiske direct mail en vigtig spillebrik i markedsføringsindsatsen. Direct mail kampagnen udgjorde hele markedsføringsindsatsen. Der blev lagt tid og kræfter i at udsende en stor bunke af direct mails i forskellige variationer, og det var det.

Sådan er det ikke længere, men det betyder ikke, at den fysiske direct mail ikke længere er brugbar, eller at den skal lægges i glemmebogen. Tværtimod. Direct mail udgør ikke længere hele kampagnen, altså den samlede markedsføringsindsats, men er i dag en del af den samlede indsats, hvor den kombineres med den digitale markedsføring.

direct-mail-og-digital-markedsføring

Gentænkning af brugen af fysiske direct mails

Fysiske direct mails bør på den måde i højere grad ses og bruges supplerende til den digitale markedsføring. Dette kan nemlig give en stor positiv effekt og skabe gode resultater ved at opsamle nye og frafaldne kunder op hele vejen rundt.

De fysiske direct mails har den fordel, at de kan ramme modtagerne på en anden måde end digital markedsføring og de andre typer af direct marketing kan. I fysiske direct mails kan du i højere grad slippe kreativiteten løs og henvende dig personligt til modtageren. Gennem et fysisk salgsbrev, kan du dermed nemmere vække og fastholde modtagerens interesse og argumentere for, hvorfor den pågældende modtager netop skal blive kunde hos dig.

Omvendt har den digitale markedsføring den fordel, at den i høj grad kan automatiseres. Ved hjælp af kørende annoncer og automatiserede e-mail flows, kan du skaffe nye kunder og kundeemner uden at skulle lægge en kæmpe indsats hver gang. Samtidig kan digital markedsføring ramme andre målgrupper end de fysiske direct mails.

Der kan derfor være store fordele ved at kombinere fysiske direct mails og digital markedsføring, da begge kan bidrage på hver deres måde til en vellykket markedsføringsindsats og opsamle kunder på forskellige måder.