Privat lægeklinik

Private klinikker giver ikke nødvendigvis mindre kvalitet for borgerne

I disse dage med en masse omtale af lægemanglen i Danmark, som blandt andet har kastet en hel temaside af sig hos TV2 Nord, er der en del fokus på de almene praksisser i Danmark. Flere steder i landet har private aktører måttet gå ind og hjælpe kommunerne, der ikke har kunnet finde læger, der ville overtage, når en praksis blev ledig.

Det kunne være, at en læge gik på pension, og at den pågældende kommune så ikke kunne finde nogen læger, der ville overtage den praksis, som så blev ledig. Det er helt naturligt, at der sker udskiftning, men i de senere år har det været sværere for kommunerne at få besat de almene klinikker.

Derfor har kommunerne – som jo er forpligtet til at tilbyde sine borgere behandling – været nødt til at indhente tilbud fra private virksomheder, og i Danmark har det været Nordic Medicare og alles Lægehus, det tidligere Falck Lægehuse, der har trådt til.

Alt er dog ikke fryd og gammen for alle i denne dag, blot fordi private virksomheder dækker ind, når kommunerne ikke kan lokke læger til. Blandt andet har Liselotte Blixt (DF) sagt til Politiken, at hun ikke ønsker klinikker med stor udskiftning i lægerne, som kan forekomme i klinikkerne, der har været i udbud for virksomheder.

Færre erstatningssager hos Nordic Medicare

Den større udskiftning i lægerne mener politikeren kan komme til at betyde, at man ikke får opbygget tillid til sin læge, og at man dermed ikke føler sig tryg ved at dele de intime ting. Man kunne også forestille sig, at der er en frygt for, at der vil ske flere fejl på grund af udskiftningen, og at der derfor ville komme flere erstatningssager, men sådan ser det ikke ud.

På Altinget.dk kan man læse, at Nordic Medicare har markant færre erstatningssager og betalt langt mindre i erstatning til patienter end klinikker drevet af medlemmer af Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Faktisk har Nordic Medicares klinikker i 2015-2017 i gennemsnit klaret sig meget bedre på dette parameter og kun betalt godt 10 procent så meget i erstatning til patienter som de PLO-drevne klinikker. Det er et tegn på, at kvaliteten er i orden, selv i de private klinikker.

Problemet er antallet af læger

Der er mangel på læger

Problemet med lægemangel er blevet diskuteret flittigt, men i bund og grund handler det om, at der ikke er læger nok, som har lyst til at have en almen praksis. Der bliver ikke uddannet nok læger, som har lysten til at arbejde som alment praktiserende læge, til at dække over antallet af læger, som stopper.

Generelt er Danmark udfordret på antallet af læger fra Danmark, da flere afdelinger rundt om på danske sygehuse også har oplevet en stigning af udenlandske læger. Det er ikke nødvendigvis et problem, men det kan det potentielt udvikle sig til.

På den ene eller den anden måde skal der findes en løsning på de udfordringer, landet står over for i forhold til at få uddannet, tiltrukket og fastholdt læger, der kan varetage de opgaver, der ligger i sundhedsvæsnet.