Skal virksomheden renoveres? Sådan håndterer i affaldet

Artiklen indeholder reklamelinks

Nogle gange er det nødvendigt at få renoveret sin virksomhed. Det kan være aktuelt, hvis der er kommet flere medarbejdere til, eller hvis lokalerne er gamle og slidte. Mange undersøgelser viser nemlig, at et godt arbejdsmiljø med et sundt indeklima og gode faciliteter i høj grad er med til at effektivisere medarbejdernes daglige indsats.

Det kan dog for mange virke meget omfattende at skulle igangsætte en større renovering af sin virksomhed. Det kræver både økonomi, men også overskud fra både medarbejdere og ledelse mens renoveringen står på.

I forbindelse med en renovering vil der typisk være en del byggeaffald. Det er vigtigt at have styr på, hvordan byggeaffaldet skal håndteres, inden man igangsætter en renovering. Man bør nemlig have både love, regler og miljø i tankerne, når man renoverer.

Hvem er ansvarlig?

Som udgangspunkt er det bygherren, der har det overordnede ansvar for byggeaffaldet. Hvis I selv står for en stor del af renoveringen, er det derfor Jeres ansvar, at anmelde byggeaffaldet til kommunen, hvis nedrivningen omfatter mere end 10 kvadratmeter, eller hvis den samlede mængde af byggeaffald overstiger et ton.

Hvis I derimod har en ekstern bygherre tilknyttet renoveringsprojektet, er det hans ansvar at give kommunen besked. Ansvaret ligger altså på den primære bygherre, hvilket også gælder i forbindelse med sorteringen, og måden hvorpå det bliver transporteret væk.

Det er altså de samme regler, der gælder uanset, om det er Jer selv der står for renoveringen eller en håndværker eller entreprenør.

Håndtering i byggeaffald

Når man igangsætter en større renovering af sin virksomhed, er det afgørende, at man følger de love og regler, der er på området. Det gælder både i forbindelse med selve renoveringen, men i høj grad også når det kommer til byggeaffaldet.

Seneste 14 dage før igangsættelsen af renoveringen, skal byggeaffaldet anmeldes til kommunen. Dette gælder i tilfælde af, at:

  • Der skal udskiftes termoruder
  • Renoveringen omfatter mere end 10 kvadratmeter af de nuværende lokaler
  • Du vurderer, at renoveringen vil skabe mere en et ton affald

Lej en container

Inden renoveringens start er det ligeledes vigtigt at overveje og planlægge på hvilken måde byggeaffaldet skal fjernes. Det kan i langt de fleste tilfælde være en fordel, at leje en container til affaldet. På den måde har man overblik over affaldet, mens renoveringen står på, og man roder samtidig ikke helt så meget, når man kan gemme byggeaffaldet væk i en lejet container.

Reglerne for håndtering af byggeaffald varierer fra kommune til kommune, og det er derfor vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i de regler, der er i den kommune, man befinder sig i.

Når man lejer en container, kan man i mange tilfælde få en slags fullservice. MJT Container står for udlejning af containere i Hadsten området, og sørger både for sortering og fragt samtidig med, at de stiller en container til rådighed mens renoveringen står på.

Hvis man vælge af benytte sig af leje af container i Hadsten hos MJT Container, sikrer man sig desuden, at affaldet bliver genanvendt i den grad, det er muligt. Der er nemlig en affaldsafgift, der er med til at sikre, at affaldssorteringen foregår korrekt. Hvis man behandler sit byggeaffald med respekt på miljøet, har man som virksomhed mulighed for at opnå besparelser på affaldsafgiften samtidig med, at man gør hele renoveringsprocessen mere miljørigtig.