Brug af DISC profiler i rekrutteringsprocessen

De fleste virksomheder har prøvet at ansætte en medarbejder, der viste sig at være den helt forkerte kandidat. Dette resulterer ofte i, at medarbejderen vælger at forlade virksomheden kort efter ansættelsens start, eller at ledelsen føler sig nødsaget til at afskedige medarbejderen.

Dette kan være en rigtig ærgerlig situation at stå i både som medarbejder og som virksomhed, og mange virksomheder har heller ikke økonomisk kapacitet til at ansætte en kandidat, der viser sig at være den forkerte.

Derfor kan det være en god idé at gøre brug af en test i forbindelse med rekrutteringen for at finde den rette kandidat til stillingen. En DISC profil er et oplagt valg, når det kommer til et værktøj, der kan hjælpe med at udfinde den rette kandidat. Det skyldes i høj grad at en DISC analyse er et meget lettilgængeligt og effektivt værktøj til at lave personprofiler med.

DISC analyse til kandidatudvælgelse

En DISC profil er en af de mest populære værktøjer til at lave en personanalyse, og kan blandt andet bruges i forbindelse med rekruttering til at hjælpe virksomheden på vej i forhold til at finde den rette kandidat.

DISC analysen kan bruges eksempelvis i forbindelse med den 2. samtale, som de udvalgte kandidater, der er videre fra første samtale, inviteres til. Her svarer hver kandidat på en række af spørgsmål vedrørende den enkeltes adfærd. Disse svar måles på fire forskellige parametre, der udgør ordet D-I-S-C:

  • Dominance (dominans)

Personer med en dominerende adfærd er ofte direkte i deres kommunikation og resultatorienterede. De er bestemte, tager hurtige beslutninger, og er viljestærke.

  • Influence (indflydelse)

En kandidat, der er udpræget I, kan godt lide at blive hørt og betragter sig selv som en stærk og udadvendt person. Denne person vil gerne have indflydelse og overbevise andre om et givent standpunkt.

DISC

  • Stability (stabilitet)

Mennesker med overvejende S søger stabilitet. De har behov for tryghed, og er ellers rolige og tålmodige i deres adfærd. De er teamplayere og vil gerne samarbejde med andre.

  • Control (kontrol)

Personer med et udpræget C i deres DISC profil er strukturerede og analytiske. De går efter fakta og stræber efter at skabe perfekte resultater.

DISC analysen viser dermed en personprofil med specifikke karaktertræk, der karakteriserer kandidatens person og adfærd. En kandidat kan dog godt have træk fra flere af ovenstående og kan også sagtens have to overlappende karaktertræk.

På baggrund af denne kan virksomheden således vurdere, hvorvidt kandidaternes DISC profil matcher den ønskede profil til stillingen.

DISC profilen må ikke stå alene

Selvom DISC er et godt personanalyseværktøj, må testen ikke stå alene i den endelige afgørelse. Som virksomhed kan I også komme ud for, at ingen af kandidaternes DISC profil passer til den ønskede profil. Derfor bør en personanalyse eller anden test aldrig stå alene, men skal suppleres af en efterfølgende samtale.

En DISC analyse er både et godt værktøj til at analysere en kommende medarbejders adfærd og karakter, men er samtidig også et effektivt dialogskabende værktøj. Når virksomheden skal give feedback på analysens resultat, er der mulighed for at gå mere i dybden med kandidatens karaktertræk, end hvad der ellers ville være muligt i en standardsamtale, hvor ingen analyse eller test er blevet brugt.

DISC profilanalysen giver på den måde et mere nuanceret billede af kandidaten og dennes adfærd, som kan bruges i samspil med en samtale til at finde frem til den rette kandidat til stillingen.