koeb-og-salg-af-virksomhed

Virksomhedsoverdragelse – Det skal du være opmærksom på

Har du planer om at sælge eller købe en virksomhed, er det vigtigt, at du er orienteret i reglerne vedrørende virksomhedsoverdragelse, som gør sig gældende i virksomhedsoverdragelsesloven.

Virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at beskytte de medarbejdere, der er ansat i virksomheden, som sælges. For at undgå at komme i klammeri med loven, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på reglerne i denne, inden du vælger at sælge eller købe en virksomhed.

Her får du en liste over de ting, du skal huske, hvis du gerne vil sælge eller købe en virksomhed, hvor der er medarbejdere ansat. Hvis du ønsker mere information eller hjælp og rådgivning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan det være en god idé at kontakte en dygtig advokat i Hinnerup, der er specialiseret i virksomhedsoverdragelser.

Hvad er en virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed overtages af en ny ejer. Der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis en virksomhed får overdraget hele eller dele af en anden virksomhed, hvor der er medarbejdere ansat.

Der kan derfor både være tale om en virksomhedsoverdragelse ved køb og salg af en virksomhed, udlicitering eller forpagtning, hvor der er medarbejdere ansat i virksomheden. I disse tilfælde er virksomhedsoverdragelsen omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Det er altså ikke en decideret virksomhedsoverdragelse, hvis der kun er tale om et ejerskifte i forbindelse med overtagelse af anparter af virksomheden, og hvor der dermed ikke er medarbejdere involveret.

Det skal køber og sælger være opmærksom på

Sælgeren af virksomheden har pligt til at informere køberen om virksomhedens forhold og give oplysninger, der er væsentlige i forhold til købet. Samtidig har køber også pligt til at undersøge virksomheden og foretage en grundig undersøgelse af virksomheden inden købet.

Både køber og sælger har pligt til at underrette medarbejderne om ejerskiftet. Som sælger skal du underrette medarbejderne af din virksomhed eller medarbejdernes tillidsrepræsentant om overdragelsen og salget af virksomheden i rimelig tid. Som køber skal du underrette dine egne medarbejdere, hvis du har medarbejdere ansat i din nuværende virksomhed, om det forestående køb af den nye virksomhed.

Køberen af en virksomhed skal desuden være underrettet om overenskomstforholdet af sælger. Hvis medarbejderne er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal køberen gøres opmærksom på dette og have mulighed for at vælge, om overenskomsten skal med ind i den nye virksomhed.

virksomhedsoverdragelse

Medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Det er køberen af den pågældende virksomhed, der er forpligtiget overfor medarbejderne i den nye virksomhed. Det betyder, at du som køber har pligt til at give medarbejderne nye ansættelseskontrakter eller tillæg til deres eksisterende ansættelseskontrakter. Du er medarbejdernes nye arbejdsgiver, når du køber virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du sørger for alt det praktiske, der er forbundet hermed.

Ved virksomhedsoverdragelse får medarbejderne alle deres rettigheder flyttet med over i den nye virksomhed. Det betyder, at du som køber skal overholde alle de aftaler, som medarbejderne har indgået med sælger, den forrige ejer af virksomheden, som ferie, løn, pension, fri bil eller internet og andre ansættelsesforhold og goder.

Køber kan dog opsige disse aftaler med medarbejderne ved at varsle dem bort i god tid. Derudover kan en køber også indgå en aftale med sælger om, at sælger skal afskedige en medarbejder, hvis det ønskes.

Opsigelsen af en eller flere medarbejdere må dog ikke ske udelukkende på baggrund af virksomhedsoverdragelsen ifølge virksomhedsoverdragelsesloven. Opsigelsen skal derfor ske på baggrund af nogle økonomiske, organisatoriske eller tekniske ændringer i virksomheden, der gør, at virksomheden ikke kan beholde medarbejderne. Overholder du ikke dette, kan du risikere at medarbejderne stiller krav om godtgørelse.

Opsamling

Både som køber og sælger er det altså vigtigt, at man har sat sig ind i, hvilke forpligtelser man har i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Har man gjort det, vil virksomhedsoverdragelsen ske nemmere, og man undgår at overtræde nogle vigtige lovmæssigheder, der kan få konsekvenser for en selv.