ny-ansat-paa-foerste-dag

Sådan giver du din nyansatte en god opstart

Sommerferien er vel overstået, og de fleste er kommet tilbage til hverdagen igen. Coronakrisen har dog vendt op og ned på manges hverdag, og mange har i løbet af de sidste måneder fået nyt job. Samtidig er der også mange, der efter en lang sommerferie har valgt at søge nyt job, fordi de i deres ferie har haft tid til at reflektere over deres karriere.

Har jeres virksomhed også ansat en eller flere nye medarbejdere, er det vigtigt, at I giver den nye medarbejder en god opstartsproces, så vedkommende føler sig velkommen. Her bør I inden ansættelsesstart klarlægge alle de processer, der skal være styr på, inden medarbejderen starter.

Et HR system kan hjælpe jer med at skabe overblik over de forskellige aktiviteter og opgaver. Her kan I samtidig også uddelegere opgaverne til medarbejderne, så de er forberedt og er klar til at tage godt imod den nyansatte. Ved at klargøre alle aktiviteter inden medarbejderens ansættelsesstart, kan I som virksomhed være med til at sikre, at den nyansatte bliver taget godt imod og får en god opstart.

Preboarding og onboarding

I forbindelse med en ansættelsesstart taler man typisk om preboarding og onboarding. Onboarding er medarbejderens første tid i virksomheden. Onboarding starter på medarbejderens første arbejdsdag og strækker sig typisk over de første måneder, medarbejderen er i virksomheden. Nogle af de aktiviteter, som onboardingen består af kunne være planlægning af et introduktionsforløb den første måned eller en præsentation af virksomheden, medarbejderne mm.

Preboarding starter allerede fra det tidspunkt ansættelseskontrakten bliver underskrevet og varer indtil første arbejdsdag, hvor onboardingprocessen begynder. I preboarding forløbet er der ofte en masse praktisk, der skal på plads. Det kan blandt andet være bestilling af adgangskort eller nøgler, opsætning af computer med e-mail og andre nødvendige programmer, blomster til første arbejdsdag og endelig oprettelse af medarbejderen i virksomhedens HR System.

onboarding

Giv den nyansatte et godt opstartsforløb

Det vigtigste, når en ny medarbejder bliver ansat er at sørge for, at der er styr på preboarding og onboarding processerne. Sørg for at der er en klar plan for medarbejderens opstartsforløb, og at der er styr på, hvem der står for at lave introduktionsmateriale, og hvem der skal vise den nye medarbejder rundt i virksomheden. Som nævnt kan det være en god idé at bruge et HR system til at overskueliggøre de forskellige processer og til at uddelegere opgaverne til medarbejderne eller afdelingslederen, så alle er forberedt inden ansættelsesstarten, og den nye medarbejder føler sig taget godt imod.

For at de medarbejdere, som kommer til at skulle arbejde sammen med den nyansatte, kan tage godt imod den nyansatte, er det samtidig vigtigt at informere disse kollegaer om, hvornår den nye medarbejder starter, og hvilke opgaver vedkommende kommer til at sidde med. Hvis den nye medarbejder skal overtage en anden medarbejders opgaver, kan der også bedre ske en god overlevering, hvis de eksisterende medarbejdere er opdateret på ansættelsen. En god overlevering skal selvfølgelig være gennemgående for hele virksomheden, så der er styr på alle opgaver, aftaler og praktiske ting inden ansættelsesstart.

Endelig kan det være en god idé at arrangere løbende feedback med den nye medarbejdere, som fx et statusmøde efter den første måned og igen efter tre måneder. Med løbende feedback og statusmøder kan du sikre, at den nye medarbejder føler sig godt tilpas og trives i det nye arbejde. Her kan I både drøfte trivsel, arbejdsopgaver, forventninger og mål. Dette kan være med til at give en følelse af, at der bliver taget godt hånd om medarbejderen, hvilket dermed også giver den nye medarbejder en god opstartsperiode.