virksomhedsoverdragelse-til-næste-generation

Generationsskifte i virksomheder

Der er rigtig mange muligheder, når det kommer til en virksomheds- eller selskabsoverdragelse og ejerskifte. En af mulighederne er generationsskifte.

Har man en virksomhed eller et selskab, kan man vælge at overdrage virksomheden til den næste generation i familien eller til medarbejderne i virksomheden. Bliv klogere på dine muligheder ved et generationsskifte herunder.

Generationsskifte til et familiemedlem

Driver du en familieejet virksomhed, kan der være et ønske om, at virksomheden bliver i familien og drives af familiens næste generation. Vælger du denne form for generationsskifte, er det dog nødvendigt at overveje, hvorvidt den næste familiegeneration har kompetencerne til og en interesse i at overtage familieforetaget. Hvis generationsskiftet sker på grund af et pres på den yngre generation, kan det nemlig få negative konsekvenser både for den familiære relation, men også for virksomheden.

Hertil bør både du, men også den yngre generation grundigt overveje, om en familieoverdragelse er den rette løsning for virksomheden og virksomhedens fremtidige succes.

Du bør desuden nøje overveje, hvordan generationsskiftet til den nye generation skal foregå. Skal familiemedlemmet helt eller delvist overtage selskabet eller virksomheden, og skal dette ske på én gang eller gradvist? I kan eventuelt lave en løsning, hvor den næste generation får ejerskabet over virksomheden eller selskabet, men hvor der ansættes en eller flere ledere til at stå for driften af virksomheden.

generationsskifte-aftale

Generationsskifte til en nær medarbejder

Hvis du vurderer, at en familieoverdragelse ikke er den bedste løsning, kan du også vælge at overdrage virksomheden til en medarbejder i virksomheden. Overdragelsen kan både ske til én eller flere nære medarbejdere, som du stoler på kan løfte opgaven og skabe succes for virksomheden.

Hvis et generationsskifte i familien ikke er et oplagt valg, kan det være, at et generationsskifte til en medarbejder er det. En medarbejder, der har arbejdet i virksomheden i flere år, og som kender virksomhedens værdier, mål og styrker kan være et godt valg til at overtage virksomheden.

Er det en nær medarbejder med en særlig tilknytning til dig eller virksomheden, er der desuden successionsmuligheder, hvis medarbejderen ønsker at overtage og træde ind i virksomheden.

Muligheder i forbindelse med et generationsskifte

Vælger du et generationsskifte inden for familien eller til en nær medarbejder, har du flere muligheder for at undgå beskatning som sælger af en virksomhed eller selskab. Hvis du vælger et generationsskifte til dit barn, barnebarn, svigerbarn eller en nær medarbejder, har du nemlig mulighed for at benytte dig af succession.

Ved succession overtager køberen alle skattemæssige forpligtelser af sælgeren. Det vil sige, at den nye ejer skal betale skat af handlen, som den tidligere ejer ellers skulle have betalt. Ved et generationsskifte til en i familien, er der desuden mulighed for at udskifte noget af købesummen med en gave, hvor beskatningen er anderledes end ved et salg.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med et generationsskifte i din virksomhed eller selskab, kan det være en god idé at rådføre dig med en advokat, som denne advokat i Hinnerup. En advokat kan nemlig give dig juridisk assistance omkring hele overdragelsen af din virksomhed til den næste generation og rådgive dig i forhold til beskatning og muligheder ved et generationsskifte.