Generationsskifte – en introduktion

Artiklen indeholder reklamelinks

Et generationsskifte er teknisk set en virksomhedsoverdragelse – ligesom hvis din virksomhed bliver solgt. Men generationsskiftet bliver med henblik på at udsætte en normal beskatning af et salg udført på en markant anden måde end et almindeligt salg af en virksomhed.

Startes mange år før det konkrete salg

Et veludført generationsskifte sættes iværk flere år før salget bliver nødvendigt. Oftest er det muligt at planlægge i god tid. At en virksomhed skal overdrages – både i forhold til ejerskab og den daglige ledelse – til den næste generation kommer sjældent som en dag-til-dag overraskelse for dem, der driver virksomheden.

Optimalt set begynder forberedelserne for generationsskiftet 3-5 år før det konkrete salg faktisk gennemføres.

Årene bruges til gradvist at overdrage virksomhedens aktiver frem for en ad gangen og for at lære den nye ejer op i processerne. Et smertefrit generationsskifte forudsætter at virksomhedens ledelse fungerer både under og efter skiftet – her er tid en væsentlig faktor for, at virksomheden også efter generationsskiftet fungerer.

Oftest taler man både om generationsskifte, hvis det er ens egne børn der overtager virksomheden eller hvis det er en medarbejder, der har været mange år i virksomheden. Disse to scenarier giver mulighed for nogle skattemæssigt attraktive måder at overføre virksomheden på. Et helt andet regelsæt følges i praksis, hvis køberen kommer udefra virksomheden.

Juridisk rådgiver nødvendigt

Faren ved at forkert udført generationsskifte – ligesom virksomhedssalg i øvrigt – ligger i beskatningen og hvorvidt køber eller sælger bliver ”snydt” eller på anden måde laver en rigtigt dårlig handel.

Især i forhold til beskatningen kan den forkerte overførsel af virksomhedens aktiver medføre en krads beskatning og behovet for kompetent juridisk og økonomisk rådgivning er her stort.

Det er normal praksis at have en advokat til at hjælpe sig med ens generationsskifte – en proces, der som nævnt tager flere år. Ofte overdrages et selskab i form af en overdragelse med succession. Det betyder, at overtageren af virksomheden, fx barn eller børn, overtager den udskudte skatteforpligtelse. Dette forudsætter brug af en rådgiver og for at være på den sikre side også et bindende svar fra SKAT, hvilket alt sammen er med til at gøre processen til et længere foretagende.

Til en ægtefælle er det muligt at overdrage et selskab uden at skulle betale avanceskat jf. kildeskatteloven. Virksomhedsoverdragelse ses dog oftere til børn eller nære medarbejdere end til en ægtefælle, der som følge af naturlige årsager næppe har interesse i at overtage virksomheden fra overdrager.

Omdannelse til selskab

En forudsætning for et velgennemført generationsskifte eller frasalg af en virksomhed er, at virksomheden drives som et selskab. Det er muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab til enten et anpartsselskab eller til et aktieselskab – eller måske en knap så almindeligt et partnerselskab – ved hjælp af en skattefri virksomhedsomdannelse.

Lukkes ens virksomhed for så blot at starte op som ApS eller A/S beskattes man af den lukkede virksomhed som var der sket et salg – dette hindrer man ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor også en enten registreret eller statsautoriseret revisor indgår i ligningen i forbindelse med udarbejdelse af en revisorerklæring.