Familieleage

Private aktører kan være svaret på lægemanglen i Danmark

Artiklen indeholder reklamelinks

I Danmark er der brug for flere læger, som kan varetage en almen praksis. Antallet af danskere uden en fast familielæge er nu over 100.000 og en fremskrivning fra Praktiserende Lægers Organisation peger på, at det tal kan stige til over 300.000 i 2021, skriver Politiken.

Udfordringen består i, at der rundt om i landet har været udfordringer med at finde læger, som ville overtage eller starte praksis i området, og derfor er nogle klinikker endt i udbud, hvor private aktører har kunnet byde ind på driften. For patienterne er der de samme rettigheder og muligheder.

I Danmark er de to største private aktører på markedet Nordic Medicare og alles Lægehus. Nordic Medicare er særligt til stede i Region Sjælland, hvor alles Lægehus særligt er repræsenteret i Nord- og Vestjylland, selvom begge virksomheder har klinikker rundt om i landet.

Udfordringen ligger i, at udskiftningen af lægerne er højere i udbudsklinikkerne, når man kigger på det i det store billede, og derfor mener nogle, at det er problematisk med disse udbudsklinikker.

En læge eller ingen læge

Hvor de private klinikker har sin styrke er naturligvis, at det er lykkedes Nordic Medicare og alles Lægehus, som tidligere hed Falck Lægehuse, at besætte klinikkerne. Det betyder, at der rent faktisk er læger, der kan tage sig af borgerne i området.

Til Politiken siger Liselotte Blixt (DF), at selvom hun ikke ønsker regionsklinikker, hvor læger kun er ansat i kort tid, er det en nødløsning, som kan fungere ved en halsbetændelse. Det indrammer problematikken, som handler om, at ’korte’ sygdomsforløb som halsbetændelse eller lignende ikke kræver en lang relation til lægen, men det kan livsvarige lidelser eller meget intime lidelser.

Alternativet er dog, at nogle mennesker ikke er tilknyttet en læge, eller at man må langt væk for at finde en læge. En oversigt over antallet af patienter pr. læge, som DR har lavet, viser også problemets landsdækkende natur.

Tidligere var lægemangel et fænomen, man primært så i de tyndere befolkede dele af landet og ikke i de store byer, men et kig på eksempelvis hovedstaden siger noget andet. Her har alle læger i Frederiksberg Kommune lukket for nye patienter, og i Københavns Kommune har 98 procent lukket for tilgang, ifølge Politiken.

Stort fokus på læger

Udenlandske leager

Det er ikke kun praktiserende læger, der er fokus på i øjeblikket. For tiden er der også stor diskussion om speciallæger og deres danskkundskaber. Det er en politisk varm kartoffel, om man bør stille krav til udenlandske læger om et vist niveau af dansk.

Rationalet er selvfølgelig, at hvis læge og patient ikke kan kommunikere ordentligt, eller lægerne imellem ikke kan kommunikere effektivt, kan der i yderste konsekvens være liv på spil. Hvis ikke medicin eller lignende bruges efter den rette anvisning, kan danskere komme til at få den forkerte behandling.

Samtidig er vi i en situation, hvor vi i Danmark i vid udstrækning har brug for at holde på det lægefaglige personale, som findes i landet – uanset hvilket pas vedkommende har. DR fortæller, at omkring 2.200 læger fra udlandet arbejde i Danmark.