Forretningsanalyse - generationsskifte

Forberedelser til et ejerskifte

Artiklen indeholder reklamelinks

Et ejerskifte er en proces, der veludført tager mange år at gennemføre. Dette er både hvis virksomheden forventes solgt til en tredjepart og hvis der skal gennemføres et ejerskifte i form af et generationsskifte, hvor virksomheden overdrages til børn eller nære medarbejdere.

I denne artikel vil vi gerne forklare, hvorfor et ejerskifte tager så lang tid og hvilke forberedelser, der skal gøres til ejerskiftet.

Eksempler letter forståelsen og derfor tager vi udgangspunkt i køb af en tandlægepraksis. Køb af praksis er en ofte set virksomhedsoverdragelse i Danmark og især tandlæger er blandt de virksomheder, der ofte bliver overført som generationsskifter.

Vi tager udgangspunkt i et ejerskifte i form af et generationsskifte for tandlægeklinikken.

Gradvis overdragelse af virksomheden

I løbet af de første par år skal der ske en gradvis køb af tandlægepraksissen. Det vil sige at barnet gradvist får overdraget aktiverne.

På denne måde lettes overdragelsen samtidigt med, at barnet har mulighed for at komme bedre og bedre ind i forretningen med tiden frem for at skulle stå med hele ansvaret på én gang.

Der er specielle skatteregler du kan benytte dig af, når der er tale om et generationsskifte. Ved et normalt salg skal der svares SKAT med det samme, men fordi der for denne tandlægepraksis er tale om børn som overtager, er det muligt at lave en overdragelse med succession. Det betyder i praksis, at betalingen af skatten udskydes til barnet en dag skiller sig af med tandlægeforretningen igen. Denne lovmæssige finte gør det til en stor fordel for køber at være familiært beslægtet med sælger. Reglerne gælder også for nære medarbejdere.

Omdannelse af virksomheden

Vores tandlægepraksis er en enkeltmandsvirksomhed. For at kunne overdrage denne er det en fordel at lade virksomheden overgå til en selskabsform i stedet.

I løbet af årene under generationsskiftet omdannes enkeltmandsvirksomheden derfor til et anpartsselskab. Dette sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse og har ikke som sådan noget at gøre med det kommende ejerskifte – dette gør blot hele overførslen mere gennemsigtig og sikker.

SKATBindende svar fra SKAT

Som en af de sidste ting indhentes der et bindende svar fra SKAT på, at virksomheden kan overdrages efter reglerne om generationsskifte og overdragelse med succession.

Et sådant bindende svar koster 500 kroner og er en stor sikkerhed for den kommende overdragelse af virksomheden.

Få juridisk hjælp under hele overdragelsen

Det kan anbefales at få juridisk bistand fra en advokat eller anden specialiseret rådgiver under hele forløbet.

Et ejerskifte er en kompliceret proces, der som minimum løber over måneder og ofte form. Ofte involverer det ændring af selskabsformer, indhentning af bindende svar fra SKAT, oprettelse af nye selskaber og en gradvis overdragelse af aktiver fra det ene selskab til det andet.

Og det er blot den juridiske del – derudover skal den virksomheden overdrages til sættes ind i virksomhedens arbejdsgange og lære at lede virksomheden. Det i sig selv tager tid og er også med til at trække processen over flere år.

Indledningsvis skal der udarbejdes en analyse og lægges en strategi. Dette kan også med fordel gøres i samarbejde med den advokat, der kommer til at stå for resten af arbejdet med selskabet.