Byggeaffald er bygherres ansvar – hold øje med det

Artiklen indeholder reklamelinks

Der er gang i murerskeerne, hammerne og rørtængerne i det ganske land, og håndværkernes containere kan ses foran mange byggerier af forskellig størrelse mange steder i landskabet. Alt det byggeri skaber også en del affald, og det er værd at holde øje med, hvad der sker med det byggeaffald – det er nemlig i sidste ende dig som bygherre, der kommer til at stå med ansvaret.

For at være rustet til at håndtere byggeaffald korrekt er det en god ide at orientere sig om en række ting og forhold, som kan have indflydelse på, hvordan du skal bære dig ad for at sikre, at alt foregår, som det skal.

Overordnet set er der tre områder, det er en god ide at orientere sig om, inden man kaster sig ud i et byggeri – stort som småt.

·        Hvad der er affald

Det er kommunen, der står med afgørelsen om, hvad der i sidste ende er affald, og i så fald hvilken type affald, det er. Affaldstypen er udslagsgivende for, hvordan det skal håndteres, og det er derfor vigtigt at vide, hvad man har med at gøre.

Drejer det sig om et byggeri, hvor der forekommer mange forskellige typer materialer, som skal håndteres på forskellige måder, kan det være en god ide med separate containere. På den måde har du eller håndværkerne lettere ved at skille sig af med affaldet efterfølgende.

Er det derimod forventet, at det vil være affald, der falder inden for samme kategori og genanvendelsesmetode, er det måske kun nødvendigt med en container i en passende størrelse.

Når du ved, hvad du gerne vil have lavet af håndværkerarbejde, er du også i stand til at estimere, hvor mange forskellige typer affald, der vil blive skabt som følge af byggeriet. Spørg eventuelt kommunen om, hvad der er af regler, inden du sætter byggeriet i gang.

·        Hvem der håndterer affaldet

Spørgsmålet er, om du selv skal stå for bortskaffelsen af affald efter et byggeprojekt, eller om det er noget håndværkerne klarer. Sørg for at få talt med håndværkerne om detaljerne i jeres aftale i forhold til byggeprojektet.

Eksempelvis er det værd at aftale, hvorvidt det er dig selv eller håndværkerne, der skal stille en eller flere containere til rådighed.

Nogle håndværkere vil sandsynligvis også selv have containere, men afhængigt af det enkelte projekt kan det være nødvendigt for enten dig eller håndværkerne at leje en container til formålet.

Vær opmærksom på, at det kan koste dig ekstra at lade håndværkerne tage sig af byggeaffaldet, og derfor kan det også være en ide at orientere sig om muligheder og priser på korrekt bortskaffelse af sit byggeaffald.

·        De praktiske forhold

Når der skal bygges og dermed oparbejdes noget byggeaffald, kræver det remedierne til at håndtere det, og det vil oftest være en container i en eller anden størrelse, som kan indeholde dette affald. Det kan i nogle tilfælde give udfordringer.

En container fylder noget, og der skal være plads til, at den kan stå i nærheden af byggeriet – det kan være i haven, på vejen eller noget andet.

Du skal blot sikre dig, at du har plads til de containere, der nu engang er brug for, og at du har tilladelse til at stille dem, hvor de skal stå. I øvrigt er det også høfligt at afklare med eventuelle naboer, om de har indvendinger mod containere bestemte steder, også selvom du har lovens bogstav med dig.

Reglerne er for miljøets skyld

Ligesom med hverdagsaffaldet, der skal sorteres, så skal byggeaffald også opdeles efter type og mulig genanvendelse. Reglerne omkring byggeaffald er sat i verden for at skåne miljøet, så vi kan passe bedre på vores planet.

Der er nemlig god grund til at sikre, at så mange byggematerialer som muligt bliver genanvendt.

Det kræver som regel væsentligt mere energi at producere nye materialer, end det gør at genanvende brugte materialer, og derved kan vi nedsætte energiforbruget væsentligt ved at blive gode til at sortere affald.

Plastik som eksempel kan i nogle tilfælde genanvendes til en energibesparelse på op imod 90 procent i forhold til at producere nyt plastik. Derudover kommer selvfølgelig den bonus, at det ikke i lige så høj grad er nødvendigt at fremskaffe flere materialer, fordi man genanvender dem, der findes i forvejen.

Penge at tjene på byggeaffald

Hvad enten det er dig eller dine håndværkere, der ender med at skulle stå for at håndtere byggeaffaldet, så er der faktisk penge at hente ved at gøre det på den rigtige måde. Sorteret affald kan nemlig sælges til genanvendelse.

Rundt om i landet findes der flere steder, der indkøber byggeaffald for at genanvende det, fordi det godt kan betale sig.

Derfor er det en god ide at sikre sig, at man får sorteret sit byggeaffald korrekt. Er byggeaffaldet sorteret i eksempelvis murbrokker, træ og metal, er det let at sende det videre til genanvendelse med en fortjeneste.