Forretningsmøde - generationsskifte

Ejerskifte – 5 ting, du skal være opmærksom på

Artiklen indeholder reklamelinks

Overdragelse af en virksomhed er ingen lille operation – og med den forkerte fremgangsmåde kommer du nemt til at betale for mange penge i SKAT foruden ikke at få den rigtige pris for virksomheden.

Vi kommer her med 5 punkter, du skal være opmærksom på, når virksomheden får ny ejer. Husk at få juridisk rådgivning i forbindelse med ejerskifte.

Særlige regler for familie og nære medarbejdere

Hvis en virksomhed overdrages til enten familiemedlemmer eller nære medarbejdere, defineret nærmere i loven, er der visse skattefordele at hente.

Helt konkret er det muligt at udskyde beskatningen til de nye ejere enten videresælger virksomheden eller går bort. Dette er ikke en mulighed, hvis det er en ’almindelig tredjemand’, der kommer ind og køber virksomheden.

Visse forudsætninger skal være opfyldt for at de særligt gunstige skatteregler kan anvendes, hvilket en advokat vil kunne fortælle mere om. Det er anbefalelsesværdigt i det hele taget at have en advokat med på sidelinjen under hele generationsskiftet. Den rigtige rådgivning hæver værdien af virksomheden og minimerer skattebetalingen til det, overdrager og overdragende er forpligtet il – og ikke mere, hvilket er en reel risiko i forbindelse med en så kompleks situation som overdragelse af en virksomhed.

Generationsskiftet skal ske i selskabsform

At overdrage virksomheden er både nemmere, hurtigere, billigere og i forhold til SKAT sikrere, hvis virksomheden er organiseret som et selskab – altså et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Er virksomheden indrettet som enten enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab skal en skattefri virksomhedsomdannelse til et selskab i forbindelse med ejerskiftet derfor overvejes. Dette kan spare mange bekymringer i forhold til især SKAT. En skattefri virksomhedsomdannelse er i sammenligning med et ejerskifte, være det sig et generationsskifte eller salg til en tredjemand, en mindre og overskuelig operation.

Kan overdrages i flere led

Ofte ses det, hvordan en given virksomhed ”nedarves” ikke bare i en, men i flere generationer. Dette ses bl.a. inden for tandlæger, købmænd, mindre revisorforretninger og lignende.

Der er intet i vejen for at overdrage en virksomhed i flere led et led ad gangen – tværtimod er det en naturlig proces i nogle familier, hvor der aldrig er tvivl om, at næste barn i rækken overtager familievirksomheden.

Overvej arv ved et generationsskifte

Hvis ejerskiftet er til en søn, datter eller anden person i familien er det i forbindelse med overdragelsen værd også at overveje arv og et testamentet.

Har man et testamente i forvejen er det en god idé at få gennemgået og opdateret dette ved en advokat efter overdragelsen af virksomheden.

Før generationsskiftet er det ydermere en risiko, at virksomheden kan bringes i fare ved indehavers dødsfald. Denne risiko kan ligeledes afdækkes ved hjælp af et testamente, der tager højde for situationen.

Tager 3-5 år

Et veludført generationsskifte, ejerskifte eller generelt salg af en mellemstor eller større virksomhed tager nemt tre til fem år at udføre. Det skyldes ikke blot de juridiske detaljer, men også at en ny ejer og daglig leder med fordel kan køres ind over driften lidt ad gangen, så skiftet ikke sker drastisk fra den ene dag til den anden.