vidste du at du kan få tilskud til energiforbedringer

Vidste du, at du kan få tilskud til energiforbedringer?

Artiklen indeholder reklamelinks

I dagens Danmark går vi meget op i, at hjælpe verden til at blive et bedre sted at være. Det gælder både kriminalitet, madspild, fattigdom, miljøet og meget mere. Vi lever i en verden, hvor der bliver produceret rigtig mange forskellige ting, nogle mere nødvendige end andre. Det betyder også, at udledningen af CO2 har været stigene, og det gør vi en stor indsats for at nedbringe, så vi er sikre på at vores efterkommere får et ligeså godt sted at leve som vi har.

Når man snakker om CO2 udledning er der rigtig mange ting der spiller en rolle. I denne artikel lægger vi vægt på energiforbedringerne hos private mennesker og virksomheder.

vidste-du-at-du-kan-faa-energitilskud1Vi er i den overbevisning at, hvis alle giver en hjælpende hånd – vil det gavne miljøet i sidste ende. Det kan være små ting som at skifte en pære eller samle og sortere skrald. Hjælp dig selv, dine efterkommere og resten af verden.

Nye forhandlinger
Det er ikke noget nyt, at du kan få tilskud til at lave eller udskifte forskellige ting i hjemmet eller i virksomheden, i hvert fald ikke hvis det havde noget med miljøet at gøre. Regeringen har dog lavet nogle ændringer, når det omhandler varmesystemer.

Det er den nye finanslov som trådte i kraft i midten af november sidste år. I den nye finanslov blev der vedtaget nogle regelsæt, som vil give det private boligmarked en ekstra støtte, så flere vil udskifte energikilder til noget, der er bedre for miljøet.

Den nye hjælpende hånd kalder regereingen ”håndværkerfradraget”, og kan benyttes i 2016-17 og skal som sagt sørge for, at vores verden får nogle nye klimatilpasninger gennem energiforbedringer.

År 2016 og -17 er år hvor vi vil sætte meget mere fokus på den grønne energi. Derfor har regeringen valgt, at håndværkerfradraget skal være med til, at give folk lyst til at investere i grønenergi. Det betyder at private mennesker kan få et økonomisk tilskud, hvis de vælger at investere i grønenergi, og altså renovere hus og, eller fritidshus. Det vil i sidste ende gavne hele verden, idet både CO2 udslippet og klimaforandringerne vil blive reduceret.

Energitilskud for dig, der vil spare penge

energitilskudNavnet på det nye fradrag ”håndværkerfradrag” kan snyde dig. For det er ikke alle håndværksmæssige ombygninger, restaureringer, og andre håndværk der er dækket af håndværkerfradraget, og det skal du selvfølgelig være opmærksom på.

Fradraget er endelig trådt fuldt ud i kraft, og det er ikke længere nødvendigt at finde små smutveje, for at få fradraget indfriet. Du kan få både energitilskud og håndværkerfradrag i dag, hvis du fx vælger at investere i en ny varmekilde.

Dog er der altid en hage ved, at kunne modtage sådanne tilskud. Du skal nemlig lave en ansøgning herom. Det er både håndværkerfradraget og energitilskuddet der kræver en ansøgning. Det er ikke svært, og mange virksomheder tilbyder, at søge energitilskuddet for dig.

Krav til energitilskuddet og ansøgningen

Energitilskuddet gælder ikke ved nybyggerrier. Det skyldes, de nye regler og krav om, hvad der må bruges som energikilder i de nye byggerier. Derudover skal du også, inden du søger om tilskud, regne ud hvor meget du spare i kWh pr. år. Vil du få en forbedring på over 1000 kWh/år kan du få tilskud.

Vil du kunne opnå sådan en energiforbedring bliver du godkendt, men du kan ikke vælge frit, hvilket varmesystem du ønsker. Det er dit energiselskab som bestemmer, idet de har valgt nogle forskellige produkter, som kan benyttes sammen med tilskuddet.

Når du har søgt om tilskud til energiforbedringer, skal du regne med at der kan gå op til et halvt år før det nye system er sat op, og til indberetningen og dokumentationen af, at din nye energikilde er i orden.

Det er helt i orden, at du indsamler flere tilbud om energitilskud hos forskellige virksomheder, dog må du kun indgå en enkelt aftale. Der er også regler om, at du kun må søge én gang pr. forbedring, og huset skal være dit eget.

Du kan og må gerne selv købe produktet, men du må ikke selv installere det. Det skal gøres af en autoriseret montør. Du skal have svar på din ansøgning inden du får sat det nye energibesparende produkt op.