Sådan undgår du at købe falske lamper online

Artiklen indeholder reklamelinks

På internettet kan det være svært at se forskel på en reel butik og en, der er sat op af svindlere. Det kan også være svært at vurdere om du er i gang med at købe et rigtigt produkt eller en kopi.

Det er især gældende for designerlamper af producenter som Arne Jacobsen (AJ), Le Klint og lignende. Her er de dyre designerlamper i høj kurs blandt danskerne og det har skabt et marked for kopiprodukter, der til forveksling ligner de originale (om end der er store kvalitative forskelle på lamperne).

Her får du et par gode råd til hvordan du undgår at købe en falsk Arne Jacobsen-lampe næste gang, du søger på nettet – det giver nemlig i sig selv fin mening at købe online, hvor udvalget er større og prisen ofte en tand lavere.

Danske butikker

For at være beskyttet af dansk lov – der giver danske forbrugere nogle af de bedste vilkår i hele EU sammenlignet med andre lande – skal du købe fra en dansk butik. På denne måde har du din returret, fortrydelsesret, reklamationsret og du har mulighed for at gå efter sælger, hvis det mod forventning viser sig at være en kopi, du har købt.

Køb derfor på .dk-domæner og i shops, hvor der er danske telefonnumre, dansk e-mail og lignende. Skal du købe ind for mange tusinde kroner kan det eventuelt svare sig først at ringe til butikken og spørge lidt ind til lamperne for på denne måde at finde ud af, om butikken er reel.

Er prisen for lav?

Designerlamper fra fx Arne Jacobsen er dyre. Det er de fordi producenten kræver mange penge. Butikken har altså ikke mulighed for at sætte prisen ned med 40 eller 50 % uden at tabe penge på handlen.

Ser du derfor en butik hvor prisen for en designerlampe er halveret bør dine alarmklokker ringe. Her gælder ordsproget, at hvis det lyder for godt til at være sandt er det sandsynligvis også. Designerlamper koster de penge, de koster, og finder du et for godt tilbud er du sandsynligvis i gang med enten at købe en kopi eller at blive snydt.

Hav i det hele taget en god portion sund fornuft med når du handler online. Ligesom du ikke ville købe dyre designerlamper i en fysisk butik uden lys og med en spånplade som dør bør du ikke købe dine lamper online, hvis webshoppen er præget af tydelige fejl og mangler som forkert sprog, ingen telefonnumre, manglende produktbilleder, manglende adresse og lignende. Brug hellere lidt ekstra penge og køb et sted, du har tillid til leverer varen.

E-mærket og Trustpilot

Du har mulighed for at tage butikkens navn og søge på fx Trustpilot for at læse anmeldelser fra andre, der har købt. Ingen anmeldelser i sig selv er et dårligt tegn.

Se også om butikken er E-mærket. For at blive E-mærket skal butikken leve op til en række krav og du er beskyttet af en garantiordning ved at købe ind i E-mærkede butikker.