Kraftigt regnvejr

Klimaændringer kan tære på din ejendom

Sommeren 2018 blev på mange måder historisk og vil sandsynligvis i mange år fremover være en af de somre, som folk husker tilbage på som en af de somre, der aldrig virkede til at slutte. Og hvis man skal tro eksperter på området, er det slet ikke usandsynligt, at vi i fremtiden vil få flere lange somre som den vi havde i 2018.

Selvom det nok lyder rart for langt de fleste med lange somre, så er baggrunden mere dyster. Meget tyder nemlig på, at det er et resultatet af de klimaforandringer, som foregår i verden lige nu. Præcis hvordan klimaet kommer til at forme sig i fremtiden er meget svært at spå om. Det skyldes blandt andet, at vi endnu ikke kender det totale omfang af de forandringer, vi er ved at skabe. Derudover er der tale om en udvikling, som til dels kan standses, hvis verdens befolkning begynder at handle anderledes.

Dog er der ingen tvivl om, at vi må indstille os på mere ekstremt vejr i fremtiden. Flere steder i verden har man allerede set bl.a. kraftige regnskyl og voldsomme storme hærge. Samtidig har flere lande oplevet ekstrem tørke, mens der for nyligt var ekstrem kulde i bl.a. Chicago i USA. Alt sammen tegn på, at tingene er ved at ændrer sig.

Ændringerne i Danmark er begrænset

Selvom sommeren var ekstrem, så ligger Danmark geografisk set i et smørhul. Ifølge denne artikel fra Videnskab.dk er den største udfordring for Danmark vandstandsstigninger. Det er dog først noget, der for alvor vil blive et problem mange år frem i tiden, mener forskerne.

Dog ser vi allerede nu tegn på, hvad særligt det kraftige blæsevejr kan få af konsekvenser her i landet. Allerede i januar 2019 oplevede Danmark kraftige storme, der blandt andet var med til at presse store mængder vand ind i Roskilde Fjord. Et område, der også tidligere har været ramt af en øget vandstand som en direkte konsekvens af blæst.

Flere steder i landet er dette en risiko, og derfor forsøger flere kommuner også allerede nu at fremtidssikre områderne. Det kan blandt andet være ved at lave diger, eller ved at lave bassiner, som vandet kan ledes hen i, når vandstanden stiger til langt over normalen.

Vind og vejr slider på vores boliger

Hus i vind

De kraftige storme kombineret med en øget mængde af nedbør er en tendens, der ikke kun rammer dem, der bor langs vandet. De store vandmængder kan også ramme infrastrukturen, fordi veje og gader ikke er bygget til at håndtere de store mængder vand. Noget der blev tydeligt, da et kraftigt regnvejr ramte København i 2011 og satte det meste af indre by under vand.

De kraftige regnvejr kombineret med storm er også noget, der slider hårdt på de bygninger, der bliver udsat for det voldsomme vejr. Vejret kan også være med til at gøre ondt værre, hvis der i forvejen er skader eller misvedligehold på en ejendom. Derfor kan det være en fornuftig ide at få lavet en drift og vedligeholdelsesplan. På den måde sikre du, at din ejendom hele tiden er i bedst mulige stand.

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis man blot lader stå til. Hvis eksempelvis døre, vinduer eller taget er utæt, når et kraftigt regnvejr rammer, kan det efterfølgende fører til fugtskader. Og så er det ikke længere nok blot at skifte vinduer, dør eller tagsten. Derfor kan pengene være givet rigtig godt ud.