Husk patientklausul ved køb og salg af tandlægeklinikker

Artiklen indeholder reklamelinks

Køb og salg af virksomheder er aldrig en lille operation – og afhængig af branchen er der typisk en række særlige forhold at tage stilling til.

Dette gælder også i forbindelse med køb og salg af tandlægepraksisser. Her er det især vigtigt at huske en patientklausul, der i sin udformning kan minde lidt om en almindelig kundeklausul i relation til ansættelsesret.

En patientklausul forhindrer sælger i at tage sine patienter med over i en nystartet virksomhed efter faktisk at have afhændet sin praksis. Dette er derved en beskyttelse af køber, der jo med købet af en praksis ikke alene køber udstyr, et lokale og goodwill, men også den række af aktive kunder der allerede eksisterer i forretningen.

Kunne sælger bare fra den ene dag til den anden ringe til kunderne og få disse med over i, eftersigende den samme praksis blot med et nyt CVR-nummer, ville købers køb være særdeles risikobetonet.

Få hjælp af en advokat ved køb og salg

For at undgå som køber at stå med håret i postkassen, og for som sælger ikke at stå med uafklarede tvivlsspørgsmål, kan det anbefales at benytte advokater i forbindelse med overtagelsen af virksomheden.

En advokat repræsenterer per definition kun den ene part. Derfor skal både køber og sælger have sin egen advokat. Advokat for henholdsvis køber og sælger har modstridende interesser og en enkelt advokat til at varetage begge interesser i sagen er derfor ikke en mulighed – advokaten er forhindret alene af hensyn til de advokatetiske regler, der gør meget for at forhindre interessekonflikter i den danske advokatstand.

Klausuler bruges også i ansættelsesforhold

En patientklausul finder også anvendelse i forbindelse med ansættelsesforhold i tandlægeklinikker. En tandlægeassistent eller tandlæge forhindres ofte i at tage patienter med, hvis de vælger at gå over til en anden klinik eller starter på egen hånd.

Det er at sidestille med en kundeklausul i enhver anden virksomhed, hvor en sælger fx ikke må tage sine kunder med direkte over i en konkurrerende virksomhed.

Her er det ligeledes en fordel at have en advokat med erfaring inden for både tandlæger og arbejds- og ansættelsesret, da en sådan advokat vil kende til og se værdien af at have patientklausulen på plads til at starte med.

Find advokat med erfaringen inden for tandlæger

Med internettet har vi set en stigende specialisering inden for den danske advokatstand. Det betyder, at det i dag faktisk er muligt at finde en advokat, der har erfaring med tandlæger. Dette giver dig en fordel som klient, da du ikke skal betale for den tid advokaten skal bruge til at sætte sig ind i branchens situation.

Ved at bruge internettet har du mulighed for at søge efter advokater, der i forvejen er vant til at arbejde med tandlæger nær dig. Hvis det endeligt er bør en lokal advokat ikke være en nødvendighed, da du med mail og telefon kan du få den nødvendige rådgivning og få de nødvendige dokumenter udarbejdet – uden at sidde ved siden af hinanden.