Flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv

Artiklen indeholder reklamelinks

Politikere udtaler sig, at de vil have flere kvinder i toppen af det danske erhvervsliv. Men hvorfor er de der ikke allerede? Og hvorfor er det lige præcis, at det er godt at have dem deroppe.

De danske kvinder er blandt de bedst uddannede i verden, det er netop derfor, at blandt andet politikerne ønsker kvinder højt oppe i erhvervslivet. I september i år 2011 var der eksempelvis 11,6 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de børsnoterede selskaber. I erhvervsstyrelsens opgørelse fra maj 2013 viste det sig, at tallet kun var steget 12,7 %. Dette er en meget beskeden stigning trods den række frivillige initiativer, der har været fra eksempelvis Charter for flere kvinder i ledelse og Operation Kædeværk. Disse initiativer har haft til hensigt, at sætte gang i en udvikling og dermed skabe en mere stabil balance mellem kønnene i toppen af det danske erhvervsliv.

Det handler altså om en rekruttering af kvinder i toppen af Danmark. Men hvordan får man en sådan rekruttering.

Netop nu arbejder regeringen på en sådan rekruttering. Manu Sareen og Ole Sohn har sammen udarbejdet en ”dansk model”, som skal lave en sådan rekruttering af kvinder til toppen af det danske erhvervsliv. Denne model er baseret på velvilje til forandring, fornyelse og mere ligestilling.

Det er ganske enkelt en forudsætning, at det danske erhvervsliv kan rumme en sådan forandring.

Dette forslag går ud på, at fremme kvinders repræsentation i danske private og statslige bestyrelser, ved at gøre det lovpligtigt, at fremsætte måltal på antallet af kvindelige medlemmer i bestyrelserne og i det øverste ledelseslag. Hermed også ved at stille nogle enkelte krav til virksomhedernes rapportering og dermed en opfølgning af de forudsatte mål.

Spørgsmålet er om dette lovforslag, i virkeligheden vil rokke til noget. Netop nu ligger Danmark i bunden i forhold til andre EU-lande. Men kun tiden vil vise, om dette lovforslag får lov at slå igennem, og om det virkelig vil ændre noget på det kvindelige rekruttering.

Rekruttering af kvinder

Man håber dog stadig på, at en rekruttering af kvinder vil fremme det danske erhvervsliv, eftersom de har et langt højere gennemsnit i skolerne og er blandt de bedste uddannede i hele verden. Hvis resten af verden kan se, hvor stærke kvinder er i Danmark, hvordan vil kvinder i resten af verden så ikke se op til de danske kvinder. Kvinder i Danmark skal være rollemodeller for resten af verdens befolkning, sådan mener politikere i Danmark.

Ikke mindst er det måske bare på tide med en rekruttering bare for en god gammeldags sags skyld. Vi har i Danmark alt for mange gamle ”nisser”, som sidder tilbagelænet og er alt for mandschauvinistiske. Nu er det måske forhåbentlig på tide, at vi bliver et ligestillet land.