Digital bevissikring – hvad og hvordan?

Artiklen indeholder reklamelinks

Du har måske hørt ordene ”digital bevissikring” før, men ved du hvad det er? Digital bevissikring hører man ofte i forbindelse med retssager, men det er ikke sikkert, at en sag når i retten. Dog kan en bevissikring være altafgørende for sagen. Du får her muligheden for at blive lidt klogere på, hvad digital bevissikring er – så er du også forberedt, hvis du en dag får behov for det.

Hvornår er digital bevissikring nødvendigt?

IT spiller en vigtig – for nogen: altafgørende – rolle i mange virksomheder. Oftest indeholder virksomheders IT-systemer mange fortrolige oplysninger, som andre ikke må kunne få fat i. Det kan være oplysninger om kunder, oplysninger om forretningsprocesser eller måske endda oplysninger om patenter. Det kan være informationer, der danner grundlaget for virksomheden eller dens forretningsmodel. Hvad sker der, hvis en konkurrent får fat i disse oplysninger? Det kan skade virksomheden meget.

Softwarevirksomheder kan også opleve, at deres software (programmer) bliver anvendt ulovligt – for eksempel hvis andre anvender programmet uden tilladelse. Tilladelsen kan ske i form af betaling for programmet. Hvis brugerne ikke betaler for det program, som de bruger, kan det betyde, at softwareudvikleren går konkurs.

Det kan også være i den mindre afdeling, hvor et stykke tekst eller et billede er blevet kopieret uden tilladelse fra opretshaveren. Dette er en krænkelse, som har betydning for det arbejde, der er udført, og det kan tilmed også have en negativ effekt på virksomheden eller opretshaveren i form af mistet omsætning som følge af

Ovenstående er alle eksempler på, i hvilke forbindelser det kan være nødvendigt med en digital bevissikring.

Hvad er en digital bevissikring?

digital-bevissikring-hvad-og-hvordan-hvad-er.Digital bevissikring betyder, at der bliver taget en spejling af krænkerens IT. En spejling er med andre ord det samme som at tage en kopi. Det betyder altså, at når denne spejling bliver taget, er alle beviserne sikret, og krænkeren kan derfor ikke nå at slette det ulovlige indhold. Herefter opbevarer den IT-sagkyndige kopien, hvorfra der bliver udarbejdet en rapport, som beskriver, hvad der er fundet i IT-spejlingen, samt hvilke elementer, der kan være interessante for sagen.

Den digitale bevissikring er altså et effektivt redskab, der gør, at det ikke er nødvendigt at beslaglægge de computere og andet IT-udstyr, der er involveret i sagen. Det betyder, at en virksomhed kan fortsætte med sit daglige arbejde, mens sagen kører.

Af hensyn til at sikre de nødvendige beviser er det derfor også nødvendigt at gennemføre den digitale bevissikring tidligst muligt. Dette er netop for at undgå, at krænkeren når at slette beviserne. Selve bevissikringen tager nødvendigvis ikke meget mere end en dag. Det er det efterfølgende arbejde – rapporten – der er tidskrævende, og som kræver eksperter. Det er ikke alle IT-fagfolk, der er i stand til at varetage en opgave af dette omfang og kompleksitet – det kræver en IT-sagkyndig, som har erfaring og viden inden for området.