Der printes stadig i det papirløse samfund

Artiklen indeholder reklamelinks

Mere og mere af kommunikationen mellem det offentlige og den enkelte borger foregår i dag ved hjælp af digitale medier – herunder især E-boks og mail.

Dette har fået flere til at erklære papiret dødt, men det er næppe tilfældet.

Der printes nemlig stadig på livet løs i det såkaldte papirløse samfund – ligesom vi fortsat sender breve, selvom e-mailen er opfundet og vidt anvendt.

Nye formål med de gamle teknikker

Flere har været ude at dømme Post Danmark færdige efter at vi danskere for alvor til digital kommunikation til hinanden. Og sandt er det da også, at antallet af breve fra år til år er faldet og prisen per sendt brev derfor stiger så godt som hvert eneste år.

Men samtidigt har Post Danmark dog fundet et nyt emne, der har mulighed for at genvinde noget af den tabte forretning – og måske endda mere til. Der er nemlig tale om e-handel, hvor de danske webshops har behov for Post Danmarks landsdækkende netværk for at komme ud med alle deres pakker.

Noget lignende tror mange vi vil se med print. Men før det sker er der stadig områder, hvor det digitale ikke erstatter lige foreløbigt.

Nødvendigt i erhvervsliv, skoler m.fl.

I erhvervslivet stiger behovet for print stadig og der sælges derfor fortsat multifunktionsprintere en mas til såvel de danske virksomheder som de udenlandske. Da vi første gang talte om det kommende papirløse samfund for omkring 10 år siden dementerede Deloitte dengang i Berlingske nyheden og fortalte, at de blot printede mere og mere. Det har næppe ændret sig siden da.

Også i undervisningen bruger vi fortsat papirbøger, da det giver mulighed for kreativ udfoldelse, der ikke er tilgængelig på en skærm. Derudover er det fortsat mere behageligt at læse i længere tid ad gangen med en almindelig bog end på en LCD-skærm, der udsender et lys kraftigere end det solen kan præstere.

At ligge og læse på en skærm sent om aftenen er en af de primære grunde til, at især danske unge har svært ved at falde i søvn og derfor også har svært ved at få nok nattesøvn – hvilket igen går udover deres indlæringsevne.

I 2007 forudså gymnasielærer Elisabeth Husum i en artikel hos Systime, at det ville tage yderligere 10 år før vi ville gå væk fra papirbaseret undervisning. Spørgsmålet er nu, om ikke det tal er lavt sat. Anders Grønborg hos Lasertryk A/S er kendt dansk iværksætter, der fremviser imponerende vækst år for år i en virksomhed, der baserer sig netop på det print, mange var hurtige til at erklære en død branche for år tilbage.

Multifunktionsprinteren er stadig omdrejningspunktet i mange danske virksomheder, der ikke vil være muligheden for at tage et stykke papir, læse og skrive på det foruden.

Miljømæssige overvejelser – er det nødvendigt at printe denne mail?

Du har sikkert prøvet at modtage en mail, hvor der i mailsignaturen var indsat et par linjer alá:

”Tænk på miljøet – er det nødvendigt at printe denne mail?”

Prisen for at printe med en moderne multifunktionsmaskine er ganske lav og derfor næppe en problemstilling for de danske virksomheder. Det er i højere grad miljøet, der må bøde med millioner af træer for, at vi kan printe nok.

Vi afslutter derfor artiklen med en opfordring – nok kan du beholde din printer, men behøver du at printe denne artikel?