Sådan kan I bruge segmentering til at øge jeres hitrate

Artiklen indeholder reklamelinks

Benytter I nyhedsbreve og/ eller direct mail kampagner? Så læs med her – for måske kan I øge jeres hitrate betydeligt, og det er endda med et relativt simpelt trick. Ved at vælge at udføre en segmentering af forsendelserne, kan I nemlig målrette jeres markedsføring til jeres del-målgrupper. Og jo mere præcist I rammer de enkelte brugere, desto bedre respons vil I få på de enkelte indsatser.

Derfor bør I segmentere jeres direct mail kampagner

Direct mail kampagner er i forvejen ret effektive, fordi man sender post til personer, der er vant til at blive bombarderet på andre kanaler. Det at modtage et brev er altså lidt af en hverdagssensation i dag, hvor vi kommunikerer langt mere over de elektroniske platforme end tidligere.

Det betyder, at der er en høj åbningsrate på de direct mail breve, som man sender ud, end der tilsvarende er på nyhedsbrevskampagner sendt elektronisk. Ens budskab bliver altså set af en større del af ens kundegruppe end ellers, og hvis budskabet er godt formuleret, så man formår at vække folks interesse, vil man også sælge mere end ellers.

Med en segmenteret kampagne kan man dog sælge endnu mere end med en ikke-segmenteret kampagne. Forstår man at segmentere kampagnen rigtigt og målrette sit budskab til den enkelte målgruppe. Det kunne eksempelvis være en kampagne for feriehytter, der segmenteres og behandles forskelligt alt efter de enkelte målgruppers interesser.

Sådan kan I dele jeres målgruppe op

saadan-kan-i-bruge-segmentering-opdelUd fra jeres kundekartotek eller data I har skaffet udefra kan I dele jeres målgrupper op. Jo mere I ved om dataene, desto bedre kan I segmentere.

Her er forskellige måder at segmentere på:

  • Alder
  • Køn
  • Husstandsindkomst
  • Interesser
  • Civilstand
  • Jobstatus
  • Geografi
  • Købshistorik

Det er selvfølgelig nogle relativt simple parametre, men det kan faktisk være ganske effektivt at dele en kampagne op efter et eller flere af disse parametre. Det gør det nemlig muligt at gøre kampagnen meget mere målrettet end ellers.

Et eksempel på segmentering kan være, at der deles op efter alder i kampagnen for en virksomheds udlejning af sommerhuse. Forsendelsen skal indeholde et katalog med oversigt over feriehusene samt en folder med inspiration.

Her vil selve kataloget være det samme, men folderen med inspiration vil henvende sig til den aldersgruppe, som den er tiltænkt:

Til unge mellem eksempelvis 18 og 30 år vil inspirationsfolderen indeholde eksempler på sjove arrangementer i nærheden samt beskrive mulighederne for at feste i husene. Til ældre over 60 vil fokus være på rolige omgivelser, mulighed for at spille golf og spændende arrangementer i nærheden.

Få hjælp til segmenteringen

saadan-kan-i-bruge-segmentering-faa-hjaelpDet er, som med så meget andet, muligt at få hjælp til at segmentere sine forsendelser. Et professionelt trykkeri vil ofte kunne tilbyde at bistå med segmenteringen, samt andre relevante ydelser såsom databehandling, kuvertering og adressering.

Selve segmenteringen af forsendelserne foregår ved at en maskine, der er særligt egnet til formålet, som pakker forsendelserne i den rigtige rækkefølge og koordinerer pakningen med adresseringen, så der kommer de rigtige navne og adresser på den enkelte forsendelse. På den måde går segmenteringen både hurtigt og sikkert, og I er sikrede korrekt udsendelse af jeres materiale.